احياي آثار و موقوفات مقبره شيخ کبير چاپ

در ساعت 16 عصر روز سه شنبه مورخ 92/06/17 جلسه در دفتر امام جمعه محترم بابل با حضور [جناب حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني امام جمعه محترم، حجت الاسلام والمسلمين پوراکبر مدير حوزه علميه شهرستان بابل، حاج آقا عبداللهي معاون بخش اوقاف مديريت حوزه هاي علميه شهرستان بابل، حجت الاسلام والمسلمين دکتر نصيرائي امام جماعت و توليت مسجد مقدس محدثين، حاج آقا اسماعيل نژاد رياست محترم  دادگستري، جناب آقاي حسيني رياست اداره فرهنگ و ارشاداسلامي بابل، آقاي رشيدي رئيس اداره اوقاف و امور خيريه، آقاي برزگر معاون اداره اوقاف و آقاي ابراهيم زاده بازگير دبير ستاد بزرگداشت نودمين سال ارتحال علامه شيخ کبير برگزار شد. در اين جلسه بعد از تلاوت قرآن حاج آقا روحاني دقايقي در مورد عظمت علمي شيخ کبير و احياء مدرسه علميه وموقوفات شيخ و رقبات آن صحبت نمودند سپس حاج آقا پوراکبر در مورد احياء آثار، منزل، حوزه علميه همجوار منزل شيخ و همچنين کتب ايشان که با وجود بار علمي فراوان متروک مانده است صحبت نمودند. سپس آقاي نصيرائي در مورد منزل شيخ و برگزاري کنگره سخناني ايراد نمودند. بعد از آن آقاي رشيدي نيز در مورد لازمه برگزاري کنگره شيخ کبير و احياء موقوفات و توليت قانوني آن صحبت نمودند. در پايان حاج آقا اسماعيل نژاد نيز موضوع تغيير توليت موقوفات شيخ را در صورت نبود دلايل متقن از سوي توليت کنوني قابل بررسي در دادگاه دانست.