انقلاب ایران تمام نشده چاپ

انقلاب ایران تمام نشده است

انقلاب ایران تمام نشده عنوانی است که تولیت محترم مسجد در ضمن سخنرانی ایراد فرمود: وی در صبح جمعه مراسم دعای ندبه خطاب به مخاطبان حاضر اظهار داشت: ... اگر کسی چه مسئول و چه غیر مسئول گمان کند انقلاب ایران به پیروزی رسید سخت در اشتباه است زیرا انقلاب هنوز تمام نشده و تکامل نیافته است و زمانی انقلاب ما به کمال می رسد که نصایح و اوامر نایب امام زمان(عج) یعنی مولایمان امام خامنه ای نصب العین کارگزتران باشد و در اجرای آن از جان مایه بگذارند و اقتصاد و فرهنگ در حد مطلوب برسد.

دکتر نصیرایی در ادامه افزود: تا زمانی که دشمن دشمنی می کند انقلاب ادامه دارد و تا زمانی که دولت های فعلی الگوی خود را دولت شهید رجایی - صحابه بزرگ امام خمینی (ره)- قرار ندهند و مردم و سطح زندگی خود را با اقشار ناتوان یکسان و برابر نکنند، انقلاب ادامه دارد و تا زمانی که مرفهین بی درد و مترفین دردافزا و متمولین مسامحین دستی در پُست و مقام داشته باشند و با  انقلاب مقدس و دین ولایی علوی و مهدوی و مردم عزیز و بی نظیر و مومن را با نگرش انتفاعی پلکان صعود مادی و اشتهار خود قرار دهند، انقلاب ادامه دارد.

استاد حوزه و دانشگاه در ضمن سخن خود مردم عزیز را نمونه تاریخ ملتهای اسلامی دانست و در این مورد گفت: برداشت من از تاریخ این است که ائمه معصومین آرزویشان داشتن چنین مردمی بود و امروز عزت جمهوری اسلامی را رهبر و ملت با همراهی با دولت حفظ می کنند و دولت نیز باید خود را در عمل خدمتگزار مخلص ملت بداند و در این خدمت قصد قربت و عبادت کند تا فرزندان آخرت بشمار آیند.

امام جمعه موقت زرگر شهر در پایان اظهار نمود که تورم و یارانه و هجمه های رنگارنگ دشمن بر علیه اسلام و نقشه اسلام علیه اسلام، در زمان پیامبر تا کنون ادامه دارد و انقلاب علیه این دسیسه تا رساندن آن به صاجب اصلی اش امام زمان عج ادامه دارد.  همه و همه در آزمون بزرگ هستیم و پیروز و قهرمان کسی است که در پست و مقام به تکلیف خود شایسته عمل کرده باشد و قطعا کسانی که امروز موفق در نظام نیستند اگر امام زمان هم باشد آنان همینند و تغییر نمی کنند و این نظام قطره ای از انقلاب جهانی امام عصر عج است.