کتاب شیخ کبیر ترجمه شد چاپ

کتاب شیخ کبیر ترجمه شد

کتاب گرانمایه اخلاقی عرفانی علامه شیخ کبیر مازندرانی به نام « حدیقة العارفین» ترجمه شد. مطابق خبر مدیر انتشارات مسجد محدثین خانم آرام این کتاب که در ششصد صفحه عربی توسط علامه شیخ محمد حسن بارفروشی معروف به شیخ کبیر تدوین گردید توسط امام جماعت مسجد و مسئول انتشارات دکتر عسکر نصیرایی به نام « بوستان عارفان» ترجمه فارسی شده است. البته مترجم در کنار ترجمه روان با رعایت لفظ به لفظ به تصحیح و توضیح مطالب آن پرداخته است و هم اکنون جلد اول آن در سیصد صفحه آماده چاپ می باشد که طی مراحل تجویز و اعتبار مالی به زودی به زیر چاپ خواهد رفت .

حدیقة العارفین به خط جناب ملاهاشم ترجمه فارسی شده است که در سال ١٣٢٣ ه. ق. در ۵٣۵ صفحه به چاپ سنگی رسیده است . مطابق نظر دکتر نصیرایی این ترجمه دارای اغلاط و اغلاق بوده و برای نسل امروز قابل استفاده نیست و متن زیادی نیز در ترجمه ملا هاشم نیامده است.

مترجم در مقدمه کتاب خود، روش ترجمه خود را چنین اشاره می کند:

اما امتیازات این ترجمه نسبت به ترجمه قدیم عبارتند از:

1-     ترجمه این کتاب، با رعایت قوانین ترجمه آزاد و روان با ادبیات امروز و با تطبیق بر اصل همراه با شرح انجام گرفته است تا برای عموم مخاطبان قابل استفاده باشد.

2-     شیوه ترجمه ی ما جمع بین دو روش لفظی و آزاد انجام گرفته تا علاوه بر حفظ امانت زبان مبدأ( متن عربی)، در زبانِ مقصد، آشکار و روان و گویای مفهوم متن باشد که همین شیوه، کار ترجمه را مشکل می کرد؛ زیرا زیبایی و لطافت خاصی در مباحث اخلاقی و عرفانی در زبان متن وجود دارد که برگرداندن آن به زبان مقصد، سبب نابودی این لطافت می شد. مانند: اصطلاح « علم لدنّی و علم کشفی» و « توبه نصوح» و « اهل طریقت و اهل معرفت» که نیازی به ترجمه ندارد، بلکه باید مخاطب تعریف آن را بداند و با همین اصطلاح در مطالعه و عمل پیش برود.

این کتاب هنوز به زیر چاپ نرفته و پس از نامین هزینه یا کرامت نیکوکاران بزودی چاپ خواهد شد.