آیت الله علم الهدی( از اساتید حوزه علمیه قم): چاپ


آیت الله علم الهدی( از اساتید حوزه علمیه قم):


خدا می‌داند که معنویت این مسجد مرا گرفته است. خصوصاً قبور بزرگانی که در این مسجد مدفونند.