حجت الاسلام دکتر عسکر نصیرایی( تولیت و امام جماعت مسجد محدثین): چاپ

حجت الاسلام دکتر عسکر نصیرایی( تولیت و امام جماعت مسجد محدثین):

مسجد مقدس محدثین هم خانه خداست و هم مسجد منتسب به حضرت حجت عج و هم تنها مسجدی که توسط حضرت نامگذاری شده و هم مقبره پنج عالم برجسته خصوصا دو عالم فرزانه ربانی ملا نصیرا و شیخ کبیر و هم مضجع مطهر دو شهید گمنام می باشد و هم اولین مسجدی در خطه شمال است که سیصد سال گذشته نماز جمعه توسط ملانصیرا در آن برپا می شد و هم سیصد سال خداوند در آن عبادت می شود و ذکر و یاد اهلبیت ع در آن تداوم دارد. لذا از نظر معنوی مطلوب است و باید توجه ویژه به آن شود که توسعه آن جزو ضروریات و اولیات است.


alt